Om Folkteatern

Folkteatern är en röst som vill göra det demokratiska samtalet levande genom utmanande scenkonst. Våra egna produktioner utgör basen i verksamheten, men Folkteatern är också en scen för nationella och internationella gästspel. Teaterns scener och foajé är en levande mötesplats som även används för samtal, föreläsningar och musikarrangemang. Folkteatern spelar också vissa föreställningar ute i Västra Götalandsregionen. 

Vår vision

Folkteatern skall vara den samtida teatern för den breda publiken.

Vår mission

Vi arbetar med kvalitativ scenkonst för vuxna och unga. Vi vill ta tillvara scenkonstens potential att vara en orädd röst i samhället. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta normer och strukturer. Med rötter i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla. Vi är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald.

Verksamheten på Folkteatern finansieras av

 

Regionens teater

Folkteatern är en länsteater med placering i Göteborg, vilket betyder att vi får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen, som alltså är vår regionala ekonomiska huvudman. Från och med 1 januari 2021 drivs Folkteatern i form av ett aktiebolag: Folkteatern Västra Götaland AB. Bolaget är helägt av Folkteatern i Göteborg ekonomisk förening. Föreningen består av medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar - t ex fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund.

Folkteatern Göteborg undersöker förutsättningarna för att på sikt bli en regionägd teater
Folkteatern har inlett ett arbete med att undersöka förutsättningarna för att så småningom bli en regionägd teater. Syftet är att teaterns ägande och finansiering ska hänga ihop, då Folkteatern sedan många år helt finansieras av Västra Götalandsregionen. Detta medför ingen ändring för teaterns inriktning. Folkteatern kommer att fortsätta att skapa engagerande teater för den breda publiken. Läs mer i pressmeddelandet (191206) 

Verksamhetsberättelse Folkteatern 2021 (pdf)

Folkteaterns styrelse

Folkteatern har två olika styrelser som värnar om och arbetar för teatern.
...............................................................................................

Kallelse till bolagsstämma Folkteatern Västra Götaland AB (pdf)

Styrelsen för Folkteatern Västra Götaland AB

Alex Bergström, ordförande, regionråd för s och ordförande i kulturberedningen på Statens Kommuner och Regioner
Anders Danielsson, vice ordförande, fd Landshövding i Västra Götaland och med flera förtroendeuppdrag
Katarina Malmer, mångårig journalist och TV-producent för SR, SVT, TV4 mm
Erik Sundfelt, krögare
Lars Edmar, HBTQ-s
Eva Moberg, ordförande Folkteatern ekonomisk förening

Från regionen: Lars Nordström (L), Harriet Ljungdahl (MP) och Beatrice Sellström (S)

Ersättare: Jesper Eneroth (SAP Göteborg), Aida Hadziiselimovic (Västra Frölunda s-förening) och Iwar Wiklander (skådespelare, chef för Folkteatern vid två perioder)

Arbetstagarrepresentanter: Jonas Sjöqvist

...............................................................................................

Styrelsen för Folkteatern i Göteborg ekonomisk förening

Eva Moberg, ordförande, Kulturarbetarnas s-förening
Lars Edmar, vice ordförande, Majornas s-förening
Petur Johannesson, kassör 1 år, Vänsterpartiet Göteborg
Conny Källström, Kommunal Väst
Aida Hadziiselimovic, Västra Frölunda s-förening
Barbro Elfström, Kulturarbetarnas s-förening
Gus Kaage, Vänsterpartiet Göteborg

Ersättare: Jesper Eneroth (SAP Göteborg), Anna-Carin Öman (Västra Folkets Hus och Parkregion) och Jesper Hallén (Majornas s-förening)


Arbetet på Folkteatern

Folkteatern har omkring 45 anställda som arbetar i lokalerna på Järntorget i Göteborg. Antalet anställda varierar en hel del under säsongen beroende på hur repertoaren ser ut och vilka produktioner som sätts upp. Under vissa perioder är det därför en hel del projektanställda på teatern. Folkteaterns konstnärliga ledare är sedan 2014 Frida Röhl. Hennes breda erfarenhet, både som konstnär och ledare, samt hennes intresse för att lyfta aktuella samhällsfrågor gör henne till rätt person att driva Folkteaterns strävan att sätta fokus på de mest angelägna frågorna och tillsammans med publiken bidra till ett samhälle där alla är inkluderade. Frida kom närmast från Teater Tribunalen i Stockholm där hon varit konstnärlig ledare sedan 2004. Läs om våra produktioner här

Folkteatern finns i ett av Europas coolaste områden!

The Guardian listar 10 av Europas coolaste områden; Järntorget och Långgatorna kvalar in och Folkteatern omnämns: ”Folkteatern, on nearby Olof Palmes Plats, hosts high-quality theatre, film screenings, and other spoken-word and music performances.” Läs mer i The Guardian (200208)


Verksamhetsberättelse Folkteatern 2021 (pdf)

Verksamhetsberättelse Folkteatern 2020 (pdf)

Verksamhetsberättelse Folkteatern 2019 (pdf)

Verksamhetsberättelse Folkteatern 2018 (pdf)

Verksamhetsberättelse Folkteatern 2017 (pdf) 

P.S. Ladda gärna ner pdf-filen innan du öppnar den, så ser du den med uppslag, för bästa läsbarhet.

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär