Projekt & Samarbeten

Folkteatern samarbetar med många olika parter; andra teatrar, civilsamhällesorganisationer och fria aktörer. En del samarbeten är återkommande och långsiktiga, andra är samarbeten omkring ett specifikt projekt eller insats. Med dessa samarbeten får vi spännande produktioner till teatern och vidgar vyerna.

Vi samarbetar bland annat med Trollhättan Stad och verksamheten n3, Regionteater Väst, restaurang FOLK, ABF, Angereds Teater, Göteborgs Stadsmission, Stockholm Stadsteater, föreningen Klyftan, Länsteaterföreningen i Sverige, Göteborgsoperan, Dans- och teaterfestivalen och Teaterstråket. Utöver dessa finns många andra samarbetsparter. 

FAQ projekt samarbeten

Trollhättan Stad och Folkteatern

Folkteatern och Trollhättan Stad ingick ett långsiktigt samarbete med start 2016. Samarbetet ska verka för att samtida, angelägen scenkonst utgör en resurs för skapande, berättande och som en reflektion till samtidens frågor i Trollhättan. Fokus under 2016 har varit att arbeta upp samarbetet och hitta former för detta. En viktig gemensam fråga är publikutveckling och ett möte med Trollhättans amerikanska samarbetspart Child’s Play från Tempe var på besök i Göteborg för ett första möte. Vi har genomfört en utbildningsinsats och utbyte inom scenkonstområdet i form av en workshop inom scenografi. Målsättning är att lyfta fram scenkonstens yrkesområden och ge möjlighet att få prova på dessa och träffa personer som arbetar inom olika yrken på teatern. Workshops har fortsatt under 2017/2018. 

 

- Folkteatern är en resurs för teaterkonsten i Trollhättans Stad, verksamheten n3 och dess strävan att tillvarata befolkningens teaterintresse. Vi ser flera möjligheter med samarbetet, inte minst inom gruppen barn och unga, säger Tommy Svensson, förvaltningschef Kultur-och Fritid i Trollhättan.

 

- Det är ett viktigt samarbete vi nu har påbörjat. För Folkteatern innebär det möjligheter att tillsammans med bland annat n3 fördjupa kunskap om publikutveckling, tillsammans undersöka teaterkonstens möjligheter och inte minst arbeta i den regionala kontexten, säger Lotta Lekvall, VD för Folkteatern.

 

Folkteatern arrangerade tillsammans med N3 och Folkuniversitetet en arrangörsutbildning för unga kulturintresserade, SPA (Se, Prata, Arrangera scenkonst). Del ett i kursen gick av stapeln den 8 november och del två den 6 december 2017. Den tredje träffen för deltagarna i arrangörsutbildningen SPA hölls den 17 januari 2018. Inbjudna kulturutövare och producenter berättade om hur man kan arrangera och producera scenkonst och kultur. ”Regissör - att leda ett konstnärligt arbete” - Workshop med Frida Röhl, konstnärlig ledare och regissör, arrangerades 25 januari 2018 för gymnasieskolan på Folkuniversitetet Trollhättan (del 7 i workshopserien ”Folkteatern besöker”). Den 20 februari 2018 gästspelar Riksteatern med ”FATTA med Cleo och JUCK” - koreograferad aktivism och verklighetsbaserade texter varvas i en extatisk hiphopkavalkad med agenda att förändra världen. I samarbete med Folkteatern, Trollhättans teaterförening och N3. Läs mer om olika arrangemang i Trollhättan på: http://www.n3trollhattan.se/evenemang/

Regionteater Väst och Folkteatern

Folkteatern, Regionteater Väst och Angereds Teater samproducerade familjeproduktionen Sommarregler under 2016. Sommarregler var en stor satsning med premiär först på Angereds Teater och därefter på Folkteatern och den nådde många barn och ungdomar i ett vida område runt Göteborg, men också regionen. Bland annat ko en skola från Trollhättan med klasser till Angereds Teater och såg föreställningen.

 

Folkteatern och Regionteater Väst samarbetar långsiktigt med att erbjuda barn och ungdomar teater och dans i regionen. Det kan innebära att Folkteatern tar emot produktioner som spelas på teatern men också samarbeten på andra sätt som utbyte av kompetens och erfarenheter. Under 2016 spelades produktionen Den avvikande meningen på Folkteatern och vi arrangerade tillsammans heldagen En dag om idag där frågor om rädsla diskuterades och tre produktioner spelades, varav Regionteater Västs produktion var en.

Föreningen Klyftan och Folkteatern

Folkteatern är medlem i föreningen Klyftan, en förening som syftar till att skapa samarbete mellan forskare, journalister, författare och kulturutövare inom film, teater och TV. Klyftan är också ett forum för reflektion omkring de ökande klyftorna och kulturens roll i samhällsdebatten. Under 2016 drev Klyftan projektet Bryggan, ett projekt som avsåg att ge oetablerade kulturaktörer i social och urban periferi möjlighet att utveckla sitt konstnärliga uttryck och skapa bärande kontakter med professionella aktörer.

Göteborgs Stadsmission och Folkteatern

Folkteatern har ett långsiktigt samarbete med Göteborgs Stadsmission som över åren lett till flera omtalade teaterproduktioner. Samarbetet innebär också en viktig kontaktyta till Stadsmissionen och de frågor de driver för människor i utanförskap. Samarbetet kan innebära gemensamma teaterproduktioner, men också erfarenhets- och kunskapsutbyte, en för teatern stadigvarande kontakt som ger teatern kunskap om arbetet med utanförskap, rådgivning vid behov och också en möjlighet för Stadsmissionen att komma till teatern.

 

Genom föreställningen Drömmar med premiär hösten 2015 förstärktes Folkteaterns långtgående samarbete med Göteborgs Stadsmission ytterligare. Folkteatern gästades i detta projekt av den italienska regissören Davide Iodice, vars arbetsmetod kännetecknas av viljan att förena konst med ett socialt medvetande. Som en ytterligare del i detta samarbete införde Folkteatern en ny biljettkategori för ”Drömmar”. Genom erbjudandet: ”Gå 1 betala för 2 - din extrabiljett blir någons tak över huvudet” gick motsvarande priset för en extrabiljett oavkortat till Göteborgs Stadsmissions nya härbärge för hemlösa.

Göteborgs dans- och teaterfestival

Folkteatern samarbetar med Göteborgs dans- och teaterfestival och under året gästade två produktioner Folkteatern under festivalveckan. Göteborgs dans- och teaterfestival är en scenkonstfestival för internationell och svensk scenkonst, och återkommer vartannat år i augusti. Festivalen grundades 1994 och har sedan dess bjudit in internationella scenkonstkompanier och scenkonstnärer att dela sina berättelser med festivalens breda publik; berättelser från hela världen; berättelser som förhöjer verkligheten och som reflekterar över vår samtid, här och nu. Läs mer om Göteborgs dans- och teaterfestival 

Internationella samarbeten

Folkteatern är nyinvald medlem, våren 2021, i ETC: European Theatre Convention. ETC grundades 1988 och är Europas största nätverk av offentligt finansierade teatrar, med drygt fyrtio medlemmar från över tjugo länder. Nätverket främjar europeisk teater genom att vara en social plattform för dialog, demokrati och diskussioner om publikfrågor och samhällsutveckling. Läs mer om European Theatre Convention

 

Under 2015 avslutades EU-projektet Ville en Scene/Cities on stage, ett projekt som innefattade flera teatrar och teaterfestivaler runt om i Europa. Projektet ledde vidare till ett nytt projekt, EFFECT – European Factory for Emerging Creative Talents, med både nya och gamla samarbetsparter. Projektets parter är Festival du Jeune Théâtre de Liège, Association de Gestion du Festival d’Avignon, Bito Produccions Sociedad Limitada, Het Toneelhuis Stichting, Associazione Teatro Stabile del Veneto, Teatro Nacional D. Maria II, Technocité, Hessisches Staatstheater Wiesbaden och Folkteatern. 

 

Folkteatern Göteborg ingick 2011-2015 i ett internationellt nätverk kallat Cities on stage. Detta EU-projekt bestod av ett unikt samarbete mellan Folkteatern och fem andra europeiska teatrar med mål att skapa en ny levande repertoar i linje med de utmaningar som ett Europa i utveckling ställs inför. Under fem år skapade och spred teatrarna nya föreställningar som berörde frågor kring levnadsvillkoren i EU:s föränderliga storstäder. Läs mer om Cities on stage

Länsteatrarna i Sverige

Folkteatern är medlem i Länsteatrarna i Sverige, vilket är den nationella organisationen för regional scenkonst i Sverige. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Läs mer om Länsteatrarna i Sverige

Folkteatern på Teaterstråket

Teaterstråket sträcker sig från Hagakyrkan till Chapmans Torg, ett stråk med inte mindre än tretton teaterscener på bekvämt gångavstånd från respektive hållplats. En av dessa teatrar är Folkteatern. Tillsammans utgör dessa tretton professionella scener en rikedom för området med olika storlek och inriktning. Här kan man spontant botanisera bland ett digert utbud som sträcker sig från nyskriven barnteater till klassisk dramatik. Teatrarna inom teaterstråket samverkar på olika sätt, det kan vara genom gemensamma satsningar och evenemang, erfarenhetsutbyte och att stötta varandras scener på andra sätt. Läs mer om Teaterstråket

 

Unga Folkteatern och Folkteatern

Unga Folkteatern startades en gång i tiden av skådespelare och regissör Kim Lantz för att koppla amatörverksamhet till Folkteatern. Verksamheten har nu förändrats och är en medlemsdriven, fristående, ideell scenkonstförening som samarbetar bland annat med Folkteatern. Under 2016 satte Unga Folkteatern upp produktionen Besten som spelades på Lilla scenen.

 

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär